Викторина

Отговорете на нашите 5 въпроса...☺️
готови ли сте?

1 / 5

Абревиатурата ЗГУ в Тракийска Низина ЗГУ означава:

2 / 5

Кой от следните местни сортове грозде от Тракийска Низина ЗГУ е бял:

3 / 5

Тракийският бог Дионисий се свърза с празненства на:

4 / 5

Как се казва местният червен сорт от Тракийската Низина ЗГУ, който е успешна кръстоска между Сира и Небиоло?

5 / 5

Тракийците били хора, които произвеждали вино от:

Your score is

The average score is 85%

0%

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са на автора (авторите)  и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях. За насоки за здравословна диета, моля, консултирайте се с уебсайта на Министерството на здравеопазването на Република България www.ncpha.government.bg