За нас

Българска асоциация на производителите и износителите на вино заедно с Baltic Gastronomy Leaders участват в програма CHOOSEEU, финансирана от ЕС.

Основната цел на програмата на ЕС е да образова, насърчи потребителите да развият навици за здравословен начин на живот и да изберат качествен продукт, произведен в ЕС, да изберат балансирана и устойчива диета, автентични продукти, да включат възможно най-много органични и растителни продукти в диета. По време на периода на изпълнение на програмата се създава доверие в хранителните продукти на ЕС с качество, производствена схема и грижа за по-здравословното бъдеще.

Целеви пазари на програмата: Литва, Латвия, Естония, България и Полша.

Целева аудитория на програмата:

1. Професионалисти, които вземат решения и могат действително да подобрят по-голямата наличност на продуктите на ЕС, разпространението, разширяването на гамата и публикуването на информация до крайния потребител. Този сегмент е важен, защото може не само да разпространи посланията на програмата на ЕС, но и да осигури верига за доставка и дистрибуция на качествени продукти. Този сегмент се състои от дистрибутори, специалисти по търговия на едро и дребно, заведения за обществено хранене (ресторанти, ученически столове, съвременни представители на пазара).

2. Широка аудитория на Литва, Латвия, Естония, България и Полша (крайни потребители).

Слоган на кампанията:

Най-доброто ВРЕМЕ е СЕГА!

BWEA използва съобщението:

§ Изберете храни и напитки от ЕС със ЗГУ/ЗНП, които са произведени с уважение към нашата история и традиции.

Българска асоциация на производителите и износителите на вино (BWEA) е организация с нестопанска цел, чиято цел е да популяризира българските вина на международните пазари. От създаването си през 2012 г. работим за насърчаване на износа на висококачествени вина и признаване на дългогодишните винарски традиции, винен туризъм и ноу-хау на България.

Основните дейности на Сдружението включват:

    • Популяризиране на вина на членовете на BWEA
    • Контакт с държавни и неправителствени организации с цел дългосрочно партньорство
    • Подготовка и разпространение на пазарни проучвания и ключови тенденции в световното винопроизводство
    • Организиране на конференции, работни срещи и семинари с промоционална и информационна цел
    • Подкрепа за увеличаване на износа на вино чрез създаване и управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.

За целите на нашия проект разработихме партньорство с Baltic Gastronomy Leaders (BGL). BGL е алианс на литовски организации на производители на храни и други селскостопански производители, основан през 2018 г. Основната му цел е да подкрепя износа на продукти на производителите и да повишава тяхната осведоменост за качеството и добавената стойност на чуждестранните пазари. BGL е федерация на асоциации на зърнени храни, безалкохолни напитки, спиртни напитки, органични храни и други асоциации от сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са на автора (авторите)  и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях. За насоки за здравословна диета, моля, консултирайте се с уебсайта на Министерството на здравеопазването на Република България www.ncpha.government.bg