Какво означават ЗГУ и ЗНП?

Европейските системи за качество със защитено географско указание (ЗГУ) и защитено наименование за произход (ЗНП) са създадени с цел защита и насърчаване на продукти с определени характеристики, свързани с тяхното географско произходно място.

Вината, маркирани с логото ЗГУ, са истински продукти от високо качество, не имитации. Защитено географско указание (ЗГУ) – идентифицира вина, чиято качеството или репутация са свързани с мястото или региона, където се произвежда, обработва или приготвя, въпреки че съставките не задължително трябва да идват от този географски регион. Всички вина с ЗГУ трябва също да спазват определен комплект от спецификации и могат да носят логото. Тези етикети са използвани за първи път през 1996 г., когато са били регистрирани първите продукти. Географските указания се използват предимно за алкохолни напитки и ароматизирани вина.

Вината, маркирани с логото ЗНП, са автентични и имат най-силни връзки с мястото, където се произвеждат. Защитено наименование на произхода (ЗНП) – идентифицира продукти, които имат най-силни връзки с мястото, в което се произвеждат. Всеки етап от производствения, обработвателен и подготвителен процес трябва да се извършва в конкретния регион. ЗНП се използва предимно за хранителни и земеделски продукти и вина. За вината ЗНП означава, че гроздето трябва да произлиза изключително от географската област, където се произвежда виното.

Логата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ удостоверяват специфичните традиции и качества на хранителни и земеделски продукти, вина, ароматизирани вина и алкохолни напитки, произведени в Европейския съюз или в други държави.

Логата ЗНП и ЗГУ позволяват на потребителите лесно да разпознаят традиционни висококачествени вина, и потребителите могат да се доверят на автентичността на продукта по отношение на регионалното му произходно място или традиционното производство.

В България, регистрирани с ЗГУ са два региона – Дунавска равнина и Тракийска низина, докато вина с логото ЗНП идват от 54 различни града и села.