Контакти

инж. Галина Нифору, Wine MBA – председател на Bulgarian Winemaking and Export Association

Тел.: +359 885 731 331

E-mail: info@wineexport.bg

Адрес: България, София пощ.код 1000, ул. Искър №9, BCCI, ет. 2, офис 202

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са на автора (авторите)  и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях. За насоки за здравословна диета, моля, консултирайте се с уебсайта на Министерството на здравеопазването на Република България www.ncpha.government.bg