НАЙ-ДОБРОТО  ВРЕМЕ  Е  СЕГА  ИЗБЕРИ #АВТЕНТИЧНОСТ #УСТОЙЧИВОСТ

ИЗБЕРИ ХРАНИТЕ И НАПИТКИТЕ ОТ ЕС СЪС ЗНП/ЗГУ, КОИТО СА ПРОИЗВЕДЕНИ С УВАЖЕНИЕ КЪМ НАШАТА ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Схема с показания за етикети за качество на Европейския съюз:

Защитено наименование за произход – ЗНП

Това са продуктите, които са най-тясно свързани с мястото на тяхното производство.

Етикирани продукти: хранителни и селскостопански продукти, вина.

Спецификации: всички части от процеса на производство, обработка и подготовка трябва да се извършват в съответния регион. За виното това означава, че гроздето трябва да идва само от географския район, където се произвежда напитката.

Защитено географско указание – ЗГУ

Това е връзката между конкретен географски регион и името на даден продукт, тъй като специалното качество, репутацията или други характеристики на даден продукт се дължат главно на неговия географски произход.

Етикирани продукти: хранителни и селскостопански продукти, вина.

Спецификация: поне един от многото етапи на производство, обработка или подготовка на продуктите се извършва в региона. За виното това означава, че поне 85% от използваното грозде трябва да идва изключително от географския район, където е произведено виното.

Пример:

Виното, произведено в Тракийската низина (винарски регион в южната част на България) е със ЗГУ етикет. Виното със ЗГУ Тракийска низина се произвежда в съответствие със старите винарски традиции и методи на Тракия, но не само от грозде, отгледано в този район.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са на автора (авторите)  и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях. За насоки за здравословна диета, моля, консултирайте се с уебсайта на Министерството на здравеопазването на Република България www.ncpha.government.bg