Kontaktinformācija

Inž. Galina Niforou, Wine MBA – Bulgārijas vīna darīšanas un eksportēšanas asociācijas priekšsēdētāja

Tālrunis: +359 885 731 331

E-pasts: info@wineexport.bg

Adrese: 1000, 9, Iskar street, BCCI, floor 2, office 202, Sofija, Bulgārija

Eiropas Savienības finansējums
Izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nenes atbildību par tiem.