ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт е собственост и се контролира от Baby Media UAB, J. Jasinskio Str. 16G, LT-03163, Вилнюс, фирмен идентификационен номер: 302560965 (наричан по-долу „BM“ или „ние“).

По-долу обясняваме как ще използваме личните данни, които оставяте и/или предоставяте, когато посещавате нашия уебсайт (наричан по-нататък „Уеб сайтът“) и използвате различните услуги, които той предоставя.

Baby Media UAB е администратор на личните данни, събрани на уебсайта.

Събиране на лични данни

Винаги ще ви информираме преди започване на събирането на лични данни, свързани с вас. В момента на уебсайта не се събират лични данни.

Използване на лични данни

Чрез предаване на деперсонализирана техническа информация, Ad form ще спомогне за подобряване на изживяването при посещение на нашите уеб страници, като гарантира, че съдържанието е интересно за потребителя.

Използване на IP адреси

Ние няма да компилираме вашия IP адрес и ще предаваме само обезличени IP адреси на инструменти за проследяване на трети страни като Google Analytics. Прочетете повече на https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Политиката за бисквитки не се прилага за уебсайтове на трети страни.

Моля, имайте предвид, че тази Политика за бисквитки не се прилага за практиките за поверителност на уебсайтове на трети страни, посочени на уебсайта, и ние не носим отговорност за тези практики.

Промени в Политиката за бисквитки

Възможно е да приемем изменения в тази Политика за поверителност, поради което ви насърчаваме периодично да преглеждате тази политика, за да сме сигурни, че сте в крак с нашите практики за поверителност. Тази Политика за бисквитки е последно актуализирана на 30 декември 2023 г.

Използване на уебсайта

BM ще събира статистика за това кои части от уебсайта посещават нашите потребители и кои продукти предпочитат. Тази информация не включва лични данни. BM ще използва събраните данни, за да обобщи информация за това как се използва уебсайтът. Тази информация ще се използва за подобряване на уебсайта. Ние обаче ще използваме данни за сърфиране от всички потребители, за да разберем как нашите потребители, като група, използват уебсайта, и ще използваме тази информация, за да се опитаме да подобрим уебсайта. Не можем да видим къде разглеждате, преди да посетите или след като напуснете нашия уебсайт. Също така ще събираме информация за това кои продукти нашите потребители, като група, харесват най-добре. Тази информация ще се използва и за подобряване на уебсайта.

Бисквитки

Ние ще използваме бисквитки на нашия уебсайт. Данните, събрани чрез използването на бисквитки, се обработват за следните цели:

за управление, подобряване и оптимизиране на ефективността на уебсайта и неговите услуги и потребителското изживяване, свързано с тях,

когато анализираме и сегментираме нашите клиенти и потребители, за да разберем по-добре нашите потребители и да предоставим по-добро и по-персонализирано обслужване на нашите потребители, включително вас, чрез събиране на статистически данни.

Сигурност

Ще използваме мерки за сигурност, за да гарантираме, че нашите вътрешни процедури отговарят на високите стандарти на нашата Политика за сигурност. Съответно, ние ще положим всички усилия, за да защитим качеството и целостта на личните данни, свързани с вас.

Разни

За повече информация относно Политиката за поверителност на BM, моля, свържете се с Компанията на имейл адрес: info@babymedia.lt

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са на автора (авторите)  и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях. За насоки за здравословна диета, моля, консултирайте се с уебсайта на Министерството на здравеопазването на Република България www.ncpha.government.bg