O nas

Bułgarskie Stowarzyszenie Winiarstwa i Eksportu wraz z Baltic Gastronomy Leaders biorą udział w programie CHOOSEEU, finansowany przez UE.

Głównym celem programu UE jest edukacja oraz zachęcanie konsumentów do kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i wybierania produktów wysokiej jakości pochodzących z UE, utrzymania zbilansowanej i zrównoważonej diety składającej się z produktów autentycznych, czy uwzględniania w diecie jak największej ilości produktów organicznych i roślinnych. W okresie realizacji programu buduje się zaufanie do unijnych produktów spożywczych, z uwzględnieniem jakości, programów produkcyjnych i troski o zdrowsze jutro.

Rynki docelowe programu: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria i Polska.

Grupa docelowa programu:

Profesjonaliści, którzy podejmują decyzje i mogą faktycznie zwiększyć dostępność unijnych produktów, ich dystrybucję, poszerzanie asortymentu i upublicznianie informacji dla użytkownika końcowego. Ten segment odbiorców jest ważny, ponieważ mogą oni nie tylko rozpowszechnić przesłania programu UE, ale także zapewnić najwyższej jakości łańcuch dostaw i dystrybucję produktów. Grupę tworzą dystrybutorzy, specjaliści handlu hurtowego i detalicznego, placówki gastronomiczne (restauracje, stołówki szkolne, przedstawiciele nowoczesnego rynku).

Szerokie grono odbiorców z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Polski (użytkownicy końcowi).
Hasło kampanii:

Najlepszy CZAS to TERAZ!

BWEA wykorzystuje komunikat:

  • Wybieraj żywność i napoje z Unii Europejskiej posiadające ChOG/ChNP, produkowane z poszanowaniem naszej historii i tradycji.

Bułgarskie Stowarzyszenie Winiarstwa i Eksportu (BWEA – Bulgarian Winemaking and Export Association) to organizacja non-profit, której celem jest promocja bułgarskich win na rynkach międzynarodowych. Od momentu powstania w 2012 roku, pracujemy nad zwiększeniem eksportu wysokiej jakości win oraz uznaniem długotrwałych tradycji winiarskich, turystyki winiarskiej i know-how Bułgarii.

Do głównych działań Stowarzyszenia należą:

  • Promocja win członków BWEA
  • Kontakt z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu nawiązania długoterminowego partnerstwa
  • Przygotowywanie i rozpowszechnianie badań rynku i kluczowych tendencji dla światowej produkcji wina
  • Organizacja konferencji, warsztatów i seminariów o celach promocyjnych i informacyjnych
  • Wsparcie wzrostu eksportu wina poprzez tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE.

Na potrzeby naszego projektu nawiązaliśmy współpracę z Bałtyckimi Liderami Gastronomii (Baltic Gastronomy Leaders – BGL). BGL to stowarzyszenie litewskich organizacji producentów żywności i innych producentów rolnych, założone w 2018 roku. Jego głównym celem jest wspieranie eksportu produktów producentów oraz zwiększanie ich świadomości jakościowej i wartości dodanej na rynkach zagranicznych. BGL jest federacją zrzeszającą stowarzyszenia producentów zbóż, napojów bezalkoholowych, alkoholi wysokoprocentowych, żywności organicznej i innych stowarzyszeń sektora przemysłu spożywczego.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.