Par mums

Bulgārijas vīna darīšanas un eksporta asociācija kopā ar Baltic Gastronomy Leaders asociācija piedalās ES finansētajā programmā CHOOSEEU.

ES programmas galvenais mērķis ir izglītot un mudināt patērētājus praktizēt veselīga dzīvesveida paradumus un izvēlēties kvalitatīvu ES ražotu produktu, sabalansētu un ilgtspējīgu uzturu, autentiskus produktus, kā arī iekļaut uzturā pēc iespējas vairāk bioloģiskos un augu izcelsmes produktus. Programmas īstenošanas laikā tiek radīta uzticība ES pārtikas produktu kvalitātei, kā arī ražošanas shēma un rūpes par veselīgāku rītdienu.

Programmas mērķtirgi: Lietuva, Latvija, Igaunija, Bulgārija un Polija.

Programmas mērķauditorija:

Profesionāļi, kas pieņem lēmumus un faktiski var uzlabot produktu pieejamību ES valstīs, kā arī izplatīšanu, klāsta paplašināšanu un informācijas publiskošanu galalietotājam. Šis segments ir svarīgs, jo var ne tikai izplatīt programmas vēstījumu ES valstīs, bet arī nodrošināt kvalitatīvu produktu piegādes un izplatīšanas ķēdi. Šis segments sastāv no izplatītājiem, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības speciālistiem, ēdināšanas iestādēm (restorāni, skolu ēdnīcas, mūsdienīgi tirgus pārstāvji).

Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Bulgārijas un Polijas vispārējā auditorija (gala lietotāji).

Kampaņas sauklis: Labākais LAIKS ir TAGAD!

BWEA ir šāds vēstījums:

  • Izvēlieties ES pārtikas produktus un dzērienus ar AĢIN/ACVN, kas ražoti, cienot mūsu vēsturi un ievērojot tradīcijas.

Bulgārijas vīna darīšanas un eksportēšanas asociācija (BWEA) ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir popularizēt Bulgārijas vīnus starptautiskajos tirgos. Kopš tās dibināšanas 2012. gadā esam strādājuši pie augstas kvalitātes vīnu eksporta veicināšanas un Bulgārijas ilggadējo vīna darīšanas tradīciju, kā arī vīna tūrisma un zinātības atzīšanas.

Asociācijas galvenie darbības virzieni:

  • BWEA biedru ražoto vīnu popularizēšana;
  • saziņa ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķis ir izveidot ilgtermiņa partnerību Eiropas valstīs;
  • tirgus izpētes un globālās vīna ražošanas galveno tendenču sagatavošana un izplatīšana;
  • konferenču, darbsemināru un semināru organizēšana reklāmas un informatīvos nolūkos;
  • atbalsts vīna eksporta palielināšanai, izveidojot un pārvaldot ES fondu finansētus projektus.

Mūsu projekta mērķis ir izveidot partnerību ar Baltijas valstu vadošajiem speciālistiem gastronomijas jomā (BGL). BGL ir Lietuvas pārtikas un citu lauksaimniecības ražotāju organizāciju alianse, kas dibināta 2018. gadā. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt ražotāju produkcijas eksportu un palielināt izpratni par to kvalitāti un pievienoto vērtību ārējos tirgos. BGL ir graudaugu, bezalkoholisko dzērienu, stipro alkoholisko dzērienu, bioloģiskās pārtikas un citu pārtikas rūpniecības nozaru asociāciju federācija.

Eiropas Savienības finansējums
Izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nenes atbildību par tiem.