VIKTORĪNA

Atbildiet uz mūsu 5 jautājumiem...☺️
vai tu esi gatavs?

1 / 5

Nosaukumā „Trāķijas zemienes AĢIN” saīsinājums AĢIN nozīmē:

2 / 5

Kura no šīm Trāķijas zemienes vīna ar AĢIN vietējām vīnogu šķirnēm ir baltā krāsā?

3 / 5

Trāķiešu dievs Dionīss bija saistīts ar:

4 / 5

Kā sauc Trāķijas zemienes vīna ar AĢIN vietējo sarkano vīnogu šķirni, kas ir veiksmīgs „Syrah” un „Nebiolo” vīnogu šķirņu krustojums?

5 / 5

Trāķieši bija tauta, kas darināja vīnu:

Your score is

The average score is 0%

0%

Eiropas Savienības finansējums
Izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nenes atbildību par tiem.