IZVĒLIETIES  ES PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS AR  AĢIN/ACVN , KAS RAŽOTI, CIENOT MŪSU VĒSTURI UN IEVĒROJOT TRADĪCIJAS.

Eiropas valstis ir slavenas ar savu pārtikas kultūru, ēdieniem un pārtikas produktiem, kas kļuvuši populāri visā pasaulē. Pārtikas rūpniecībai un tehnoloģijām attīstoties, arvien vairāk pieaug ražotāju skaits, kas vēlas izmantot viena vai otra populāra produkta vai zīmola atpazīstamību, un piedāvāt patērētājiem lētāku alternatīvu ar tādu pašu nosaukumu. ES kvalitātes marķējums palīdz uzņēmumam aizsargāt noteiktas izcelsmes unikālu produktu no negodīgas konkurences un sniedz patērētājam garantiju, ka produkts ir labas kvalitātes un ekskluzīvs, kas atvieglo produktu izvēli.

Eiropas Savienības kvalitātes marķējuma sistēmas norādes:

Aizsargāts cilmes vietas nosaukums – ACVN

Produkti, kas ir visciešāk saistīti ar to ražošanas vietu.

Marķētie produkti: pārtikas un lauksaimniecības produkti, vīni.

Specifikācijas: visām ražošanas, apstrādes un sagatavošanas procesa daļām jānotiek noteiktā reģionā. Piemēram, vīna gadījumā tas nozīmētu, ka vīnogām jābūt tikai no tā ģeogrāfiskā apgabala, kurā šis dzēriens tiek ražots.

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde — AĢIN

Saikne starp konkrētu ģeogrāfisko reģionu un produkta nosaukumu, jo no tā ģeogrāfiskās izcelsmes lielākoties ir atkarīga produkta īpašā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības.

Marķētie produkti: pārtikas un lauksaimniecības produkti, vīni.

Specifikācija: vismaz viens no daudzajiem produktu ražošanas, apstrādes vai sagatavošanas posmiem notiek šajā reģionā. Piemēram, vīna gadījumā tas nozīmētu, ka vismaz 85 % no izmantotajām vīnogām jābūt tikai no tā ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns tiek ražots.

Piemērs:

Trāķijas zemienē (vīna reģions Bulgārijas dienvidos) ražotajam vīnam ir AĢIN marķējums. Trāķijas zemienes vīns tiek gatavots, izmantojot vecās Trāķijas reģiona vīna darīšanas tradīcijas un metodes, taču ražošanā tiek izmantotas ne tikai šajā reģionā audzētās vīnogas.

Eiropas Savienības finansējums
Izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nenes atbildību par tiem.