Trāķijas zemiene

Trāķijas zemienes reģions ietver zemienes centrālo daļu, kā arī Sakaras kalna daļas. Tai raksturīgs mēreni kontinentāls klimats un labvēlīgs nokrišņu sadalījums. Tipiski Bulgārijas vīni no šī reģiona ir „Mavrud”, „Rubin”, „Melnik”, „Misket”, „Tamyanka” un „Pamid”.

Rožu ieleja atrodas starp Balkānu kalnu un Sredna gora kalnu grēdu, un no tās galvenokārt iegūst sausos baltvīnus. Rožu ieleja ir „Red Misket” — balto vīnogu šķirnes ar sārtu miziņu — dzimtene, no kuras iegūst aromātiskos baltvīnus, kas līdzinās „Muskat” saimes vīniem. Starp populārākajām vīnogu šķirnēm reģionā ir „Merlot”, „Cabernet Sauvignon” un „Riesling”.

Donavas līdzenums ietver Donavas upes dienvidu krastu, un tam raksturīgs mēreni kontinentāls klimats, karstas vasaras un saulainas dienas. Šī reģiona plašajos vīna dārzos tiek audzētas „Merlot, „Pamid, „Cabernet Sauvignon, „Gamza un „Muscat Otonel” šķirnes vīnogas.

Melnās jūras reģionam ir raksturīgs silts rudens, kas ir labvēlīgs balto vīnogu šķirņu ar augstu cukura koncentrāciju audzēšanai. „Dimyat”, „Muscat Otonel” un „Sauvignon Blanc” vīnogu šķirnes tiek audzētas izplatītākajos vīna dārzos šajā reģionā. Sarkano vīnogu šķirņu zvaigzne šajā reģionā noteikti ir „Pinot Noir”.

Strumas ieleja ietver Strumas upes ieleju un ir daļa no Maķedonijas vēsturiskā reģiona. Tajā ir tipisks Vidusjūras klimats — siltas un lietainas ziemas ar karstām vasarām. Tradicionāli šeit audzētās vīnogu šķirnes ir „Melnik”, „Cabernet Sauvignon” un „Merlot”.

Eiropas Savienības finansējums
Izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nenes atbildību par tiem.