VALIGE  PGI/PDO EL TOIDUAINED JA JOOGID, MIS ON TOODETUD MEIE AJALUGU JA TRADITSIOONE SILMAS PIDADES.

Euroopa riigid on kuulsad oma toidukultuuriga, erinevate roogade ja toiduainetega, mis on populaarsed kogu maailmas. Toiduainetööstuse ja tehnoloogia arenedes soovib üha rohkem tootjaid saada kasu populaarse toote või kaubamärgi edust ja pakkuda tarbijatele sama nime all odavamat alternatiivi. EL kvaliteedimärk aitab ettevõttel kaitsta kindla päritoluga unikaalset toodet kõlvatu konkurentsi eest ning annab tarbijale kindluse, et toode on kvaliteetne ja erakordne, muutes toodete valiku lihtsamaks.

Euroopa Liidu kvaliteedimärgi skeemi tähistused: 

Kaitstud päritolunimetus – PDO

Need on tooted, mis on kõige tihedamalt seotud nende tootmiskohaga.

Märgistatud tooted: toiduained ja põllumajandustooted, veinid.

Spetsifikatsioonid: kõik tootmis-, töötlemis- ja ettevalmistusprotsessi osad peavad toimuma asjaomases piirkonnas. Veini puhul tähendab see, et viinamarjad peavad pärinema ainult joogi valmistamise geograafilisest piirkonnast.

Kaitstud geograafiline tähisPGI

See on seos konkreetse geograafilise piirkonna ja toote nimetuse vahel, kuna toote eriline kvaliteet, maine või muud omadused tulenevad peamiselt selle geograafilisest päritolust.

Märgistatud tooted: toiduained ja põllumajandustooted, veinid.

Spetsifikatsioon: vähemalt üks paljudest toodete tootmise, töötlemise või ettevalmistamise etapist toimub piirkonnas. Veini puhul tähendab see, et vähemalt 85% kasutatud viinamarjadest peab pärinema eranditult geograafilisest piirkonnast, kus vein on toodetud.

Näide:

Traakia madalikul (veinipiirkond Bulgaaria lõunaosas) toodetud veinil on PGI tähis. Traakia madaliku kaitstud geograafilise tähisega (PGI) veini toodetakse vastavalt Traakia piirkonna vanadele veinivalmistamise traditsioonidele ja -meetoditele, kuid mitte ainult selles piirkonnas kasvatatud viinamarjadest

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti (REA) seisukohti. Nende eest ei vastuta ei Euroopa Liit ega abi andev asutus.