Ką reiškia SGN ir SKVN ?

ES saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) kokybės schemos buvo sukurtos siekiant padėti apsaugoti ir reklamuoti produktus, turinčius specifinių savybių, susijusių su jų geografine kilme.

SGN ženklu pažymėti vynai yra autentiški aukštos kokybės produktai, o ne imitacijos. Saugoma geografinė nuoroda (SGN) – identifikuoja vynus, kurių kokybė ar reputacija yra susijusi su vieta ar regionu, kuriame jie gaminami, perdirbami ar ruošiami, nors naudojami ingredientai nebūtinai turi būti iš tos geografinės vietovės. Visi SGN vynai  atitinka griežtas specifikacijas ir turi specialų SGN ženklą etiketėje. Toks ženklinimas pirmą kartą panaudotas 1996 m., kai buvo įregistruoti pirmieji gaminiai su saugoma geografine nuoroda. Geografinės nuorodos dažniausiai naudojamos spiritiniams gėrimams ir aromatizuotiems vynams.

SKVN logotipu pažymėti vynai yra autentiški ir turi stipriausias sąsajas su jų gamybos vieta. Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) – identifikuoja produktus, kurie yra tampriai susiję su jų gamybos vieta. Kiekviena gamybos, perdirbimo ir paruošimo proceso dalis turi vykti konkrečiame regione. SKVN ženklinimas dažniausiai naudojamas maisto, žemės ūkio produktams ir vynams. Vynams SKVN ženklinimas reiškia, kad vynuogės yra naudojamos tik iš geografinės vietovės, kurioje gaminamas vynas.

ES kokybės SKVN ir SGN ženklai liudija specifines Europos Sąjungoje ar kitose šalyse gaminamų maisto produktų, žemės ūkio produktų, vynų, aromatizuotų vynų ir spiritinių gėrimų tradicijas bei kokybę.

SKVN ir SGN ženklinimas suteikia vartotojams lengvą  tradicinių kokybiškų vynų atpažįstamumą, vartotojai gali pasikliauti produktų  regioninės kilmės autentiškumu ar tradicinės autentiškos gamybos kokybe.

Bulgarijoje SGN registruoti du regionai – Dunojaus lyguma ir Trakijos žemuma. SKVN ženklinimą turi net  54 skirtingų miestų ir kaimų vynas.