Ko nozīmē AĢIN un ACVN?

ES aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) un aizsargātas cilmes vietas nosaukuma (ACVN) kvalitātes shēmas tika izveidotas, lai palīdzētu aizsargāt un popularizēt produktus, kuriem ir specifiskas īpašības, kas saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi.

Vīni, kas marķēti ar AĢIN logotipu, ir īstie augstas kvalitātes produkti, nevis to imitācija. Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) apzīmē vīnus, kuru kvalitāte vai reputācija ir saistīta ar vietu vai reģionu, kur šāds vīns tika ražots, apstrādāts vai sagatavots, lai gan izmantotajām sastāvdaļām nav obligāti jābūt no šī ģeogrāfiskā apgabala. Visiem AĢIN vīniem ir jāatbilst arī precīzam specifikāciju kopumam, un tiem var būt logotips. Šīs etiķetes pirmo reizi tika izmantotas 1996. gadā, kad tika reģistrēti pirmie produkti. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes galvenokārt izmanto stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem.

Vīni, kas marķēti ar ACVN logotipu, ir autentiski, un tiem ir visspēcīgākā saikne ar vietu, kurā tie tika izgatavoti. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) apzīmē produktus, kuriem ir visspēcīgākā saikne ar vietu, kurā tie tika izgatavoti. Katrai ražošanas, apstrādes un sagatavošanas procesa daļai jānotiek konkrētajā reģionā. ACVN galvenokārt izmanto pārtikas un lauksaimniecības produktiem, kā arī vīniem. ACVN marķējums vīniem nozīmē, ka vīnogām ir jābūt tikai no tā ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns tiek darināts.

ES kvalitātes ACVN un AĢIN logotipi apliecina Eiropas Savienībā vai citās valstīs ražotu pārtikas, lauksaimniecības produktu un vīnu, aromatizēto vīnu un stipro alkoholisko dzērienu īpašās tradīcijas un kvalitāti.

ACVN un AĢIN logotipi ļauj patērētājiem viegli atpazīt tradicionālos kvalitatīvos vīnus, un patērētāji var paļauties uz produkta autentiskumu reģionālās izcelsmes ziņā vai tā ražošanu saskaņā ar tradīcijām.

Bulgārijā ar AĢIN norādi ir reģistrēti divi reģioni – Donavas līdzenums un Trāķijas zemiene, savukārt vīns, kam ir ACVN etiķete, nāk no 54 dažādām pilsētām un ciemiem.