Co oznaczają ChOG i ChNP?

Unijne systemy jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) i Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) stworzono, aby chronić i promować produkty o szczególnych cechach związanych z ich pochodzeniem geograficznym.

Wina oznaczone logo ChOG to produkty oryginalne i wysokiej jakości, a nie imitacje. Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) – identyfikuje wina, których jakość lub reputacja są powiązane z miejscem lub regionem, w którym są produkowane, przetwarzane lub przygotowywane, chociaż użyte składniki niekoniecznie muszą pochodzić z tego obszaru geograficznego. Wszystkie wina objęte ChOG muszą także spełniać określone specyfikacje i mogą być opatrzone logo. Oznakowania po raz pierwszy zastosowano w 1996 r., kiedy zarejestrowano pierwsze produkty. Oznaczenia geograficzne stosowane są najczęściej w przypadku alkoholi wysokoprocentowych i win aromatyzowanych.

Wina oznaczone logo ChNP to produkty autentyczne, które najsilniej kojarzą się z miejscem, w którym powstają. Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) – identyfikuje produkty, które najsilniej wiążą się z miejscem, w którym zostały wyprodukowane. Każda część procesu produkcji, przetwarzania i przygotowania musi odbywać się w konkretnym obszarze. Oznaczenie ChNP jest stosowane głównie w żywności, produktach rolnych i winach. W przypadku wina ChNP oznacza, że winogrona mogą pochodzić wyłącznie z obszaru geograficznego, na którym wino jest produkowane.

Unijne logo jakości ChNP i ChOG potwierdzają specyficzne tradycje i jakość żywności, produktów rolnych oraz win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych produkowanych w Unii Europejskiej lub w innych krajach.

Logo ChNP i ChOG pozwalają konsumentom łatwo rozpoznać tradycyjne wina dobrej jakości, a konsumenci mogą polegać na autentyczności produktu pod względem pochodzenia regionalnego lub tradycyjnej produkcji.

W Bułgarii w ChOG zarejestrowane są dwa regiony – Nizina Naddunajska i Nizina Tracka, natomiast wina z etykietą ChNP pochodzą z 54 różnych miast i wsi.